Laks på rømmen

8800 oppdrettslaks rømte i Kvinnherad.