Militært jerngrep på Sri Lanka

Regjeringen har tatt det viktigste transportmiddelet fra tusenvis av sivile tamiler. Amnesty International er svært bekymret.