Markerer den ferjefrie E39

«Der det er vilje blir det veg» var samferdsleminister Magnhild Meltveit Kleppa si oppfordring til oppstartkonferansen for Ferjefri E39 i dag.