• Vegfadese.jpg

Klagestorm etter vegfadese

Bilførarar på Osterøy varslar erstatningskrav mot entreprenør.