Anundsen får kritikk for uklar instruks

Abid Raja (V) mener justisminister Anders Anundsen (Frp) har vært utydelig i sine meldinger til politisystemet om asylbarna.

KRITISK: Venstres Abid Raja (t.v.) mener ordlyden i brevet fra justisminister Anders Anundsen til politiet lett kan misforstås. CORNELIUS POPPE, AFTENPOSTEN

  • Yngve Ekern
  • Lars Molteberg Glomnes
  • Nina Selbo Torset
  • Karen Tjernshaugen

Kontrollkomiteen på Stortinget bestemte seg i et møte torsdag ettermiddag for å gå videre med flere spørsmål om justisminister Anders Anundsens (Frp) håndtering av asylbarnsaken.

— Det vil bli sendt et brev til justisministeren der vi ber ham redegjøre for misforståelsen, sier Abid Raja (V) til Aftenposten.

Les også

Statsråden ble holdt løpende orientert

— Vi registrerer til fulle at justisministeren beklager, men ser ikke at det er godtgjort hvordan dette kunne skje, sier lederen for komiteen, Martin Kolberg. Brevet til Anundsen sendes torsdag kveld. BT MENER: Regjeringen må rydde opp

Raja: Instruksen kan lett misforstås

Raja kritiserer Anundsen for være for utydelig i sin instruks om hvem som skal prioriteres ved tvangsreturer, skriver Aftenposten.no.

— I tildelingsbrevet for 2014 har han bare skrevet at barn skal prioriteres (ved utsendelser journ.anm.) - ikke at lengeværende barn ikke skal prioriteres, påpeker Raja.

— Å bare skrive at «barn skal prioriteres» betyr ingenting. Det kan lett misforstås, mener han.

I redegjørelsen for Stortinget tirsdag denne uken la Anundsen skylden på Politidirektoratet. Han beklaget at de ikke har videreformidlet det endrede signalet i departementets brev til Politiets utlendingstjeneste.

- Statsråden må være tydelig

Venstre-politikeren mener det ikke nødvendigvis er der skoen trykker.

— Hvis statsråden ikke er like tydelig i brevet til Politiet som han har vært fra Stortingets talerstol, bør han ikke beklage at politidirektøren ikke har tatt signalene, men at han selv ikke har gitt politiet tydelige signaler, mener Raja.

Stortingsrepresentanten mener det nå er interessant for kontroll- og konstitusjonskomiteen å se om det Anundsen har lovet i Stortinget, samsvarer med formuleringene i brevet til Politidirektoratet.

Lovet endring i Stortinget

Anundsen har gjentatte ganger bedyret at den nye linjen fra Regjeringen er kommunisert til politiet, og at det nå er den nye politikken som gjennomføres.

I trontaledebatten 7. oktober var det ikke noen tvil om at intensjonen i avtalen med KrF og Venstre skulle være økt vektlegging på lengeværende barns situasjon.

— Hvis vi ikke har klart å oppnå det, må vi i tilfelle korrigere kursen, sa han.

Justisministeren viste også til det mye omtalte tildelingsbrevet til Politiet.

— Den forrige regjeringen sa i 2013 at saker som omfattet barn som har oppholdt seg lenge i Norge uten tillatelse, skal prioriteres. Vi har gjort det om, på den måten at det ikke er de som har vært her lenge, som skal prioriteres, men barnefamilier generelt, slik at en får sammenheng mellom vedtakstidspunkt og utsendelse, for at man skal unngå situasjoner hvor barn blir værende veldig lenge i Norge, sa Anundsen.

Behov for avklaringer

Det vil bli sendt et brev til justisministeren der vi ber ham redegjøre for misforståelsen, sier Abid Raja (V) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité.

Svaret fra justisministeren vil avgjøre om det åpnes sak om justisministerens behandling av saken.

Leder i kontroll- og konstitusjonskomiteen Martin Kolberg (Ap) fastslår at justisministerens klare og utvetydige beklagelse i Stortinget tirsdag ikke er nok til at saken blir lagt død.

– Selv om statsråden nå har beklaget, er det behov for at vi som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen stiller våre spørsmål for at vi skal komme helt til bunns i sakens innhold, sier Kolberg til NTB.

Om justisministeren til slutt må inn for å forklare seg, avhenger av svarene han gir i en skriftlig spørsmålsrunde.

Humlegård nekter å svare

Justisdepartementet jobber nå på spreng for å gjennomgå alle saker der asylbarn er sendt ut av landet. Spørsmålet de skal finne svar på, er om asylbarn som har bodd i Norge, er blitt prioritert foran andre barn i asylkøen – i strid med instruksen som er gitt fra Regjeringen.

Etter avsløringene beklaget politidirektør Odd Reidar Humlegård at de politiske styringssignalene ikke hadde blitt fulgt. De siste dagene har imidlertid politidirektøren gjort seg helt utilgjengelig for pressen. Etter gjentatte forsøk på å få ham i tale får Aftenposten svar fra direktoratets kommunikasjonsavdeling om at Humlegård ikke vil gi intervju «før fakta i saken er klargjort».

Både politidirektøren og hans kommunikasjonsrådgivere har fått tilsendt flere spørsmål. Ingen av dem vil svare hverken på konkrete spørsmål om kritikken fra statsministeren, politiets utsendingsrutiner eller hvor mange barn som kan være rammet av avtalebruddet.