Nektar å stengje fabrikk etter asbest-alarm

Les saka hos Strilen.no.