Det tok nesten én måned med diskusjoner før byrådspartiene ble enige med Venstre, KrF og Byluftlisten om neste års budsjett.

— Vi har hatt en veldig god budsjettprosess, med saklige diskusjoner og en god tone, sa en fornøyd gruppeleder for Høyre, Dag Skansen, på pressekonferansen 5. desember.

Han hadde god grunn til å smile. Forhandlingene førte ikke til at byrådspartiene måtte endre noe særlig på sitt eget budsjett. På forhånd hadde de nemlig gjemt unna en egen forhandlingspott på 29 millioner kroner.

Brukte god tid

Denne potten fikk så sentrumspartiene fordele på tiltak de mente var gode. Arbeiderpartiets Pål Hafstad Thorsen er ikke imponert over resultatet.

Venstre og de andre har lagt seg pannekakeflate for byrådet sine prioriteringer.

— Før budsjettforhandlingene startet, sørget Høyre for at saker som er viktige for KrF og Venstre var tatt ut av byrådets forslag til budsjett, som for eksempel V13-prosjektet i regi av Kirkens Bymisjon. Dernest holder de av en liten sum med penger til forhandlingene, og gir de samme midlene tilbake.

Thorsen sier han savner flere andre forslag fra KrF og Venstre i budsjettet, som økt lærertetthet og rett til barnehageplass for ettåringer, og undres over at Høyre og Frp ikke strakk seg lenger.

Heller ikke Oddny Miljeteig (SV) er imponert.

— Dette betyr at Venstre og de andre har lagt seg pannekakeflate for byrådet sine prioriteringer og tar til takke med å plassere sine hjertesaker inn i de pottene som byrådet hadde satt av til dem. Dette viser ren underkasting og null forhandlingsstyrke.

Trengte sparepenger

Gruppeleder for Venstre, Julie Andersland, var klar over at byrådet hadde satt av penger på forhånd. At det var snakk om så mye som 29 millioner kroner var hun ikke informert om.

— De 29 millionene du nevner har jeg ikke hørt om. Informasjonen vi fikk var at alt som gikk over 20 millioner måtte omprioriteres i budsjettet.

Dette handler ikke bare om summer.

Andersland sier det ikke var pengefordelingen som tok mest tid i forhandlingene.

— Mye av tiden gikk til forhandlinger om tekster og formuleringer.

Marita Moltu (KrF) påpeker at det ikke er et mål for dem å bruke mest mulig penger.

— Vi har fått inn flere viktige tiltak, både på miljø- og sosialpolitikken.

At byrådet hadde satt av en egen forhandlingspott på forhånd, ser hun ikke bort fra er en uvant måte å gjøre det på.

— Men dette handler ikke bare om summer. Det handler også om hvordan vi skal jobbe videre for å få utført mer politikk til neste år.

Trengte sparepenger

Bakgrunnen for forhandlingspotten var at byrådet hadde satt av en egen buffer for «uforutsette forhold».

Jeg ser ikke noe dramatikk i dette. Det er et ansvarlig budsjett som vedtas.

I forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett, satte de av 19,2 millioner kroner i denne potten. Etter at regjeringen ble enig med KrF og Venstre om statsbudsjettet, økte denne potten til 29 millioner kroner.

Pengene skulle brukes til å sikre seg mot den usikkerheten som råder rundt Bergen kommunes skatteinntekter neste år. Kommunen er nemlig ikke sikret like mye skattepenger som Stortinget har kalkulert.

Finansbyråd Liv Røssland (Frp) konstaterer at pengene hun ville spare ble brukt opp i forliket.

— Vi er vel innforstått med at vi er et mindretallsbyråd, og at det pågår reelle forhandlinger. Så jeg ser ikke noe dramatikk i dette. Det er et ansvarlig budsjett som vedtas.