• tunnel.jpg

- Problemet er hvordan enkelte kjører

Lange køer på E16 fra Vaksdal mot Bergen.