• LIKER SEG I JOBBEN: Elisabeth Størksen er operasjonssykepleier og etterspurt arbeidskraft. Her er hun inne på barnestuen ved Sentraloperasjonen ved Haukeland. Her veier de minste barna 500 gram og de yngste er bare noen timer gamle når de blir operert. FOTO: EIRIK BREKKE

Mangel på sykepleiere fører til færre operasjoner

I flere måneder ble operasjonsstuen på Haukeland stående tom fordi de manglet spesialsykepleiere.