For vel en uke siden skrev BT at Husebø Torget AS ble begjært konkurs av Skatt vest og kemneren i Bergen, og selskapet ble kalt inn til Bergen tingrett mandag. Det førte til konkursåpningen.

Situasjonen for fiskehandlerne i Mathallen har lenge vært uoversiktlig. Flere av dem nekter å betale felleskostnader før de får vite hva de betaler for. Driftsselskapet har svart med varsel om utkastelse.

Uvisst hva som skjer

Det er foreløpig uvisst hva konkursen i Husebø Torget betyr for de andre selskapene i Mathallen.

— Det vet vi ikke, det er fortsatt drift hos Husebø. De ser ut til å fortsette på en eller annen måte. Da betyr ikke konkursen så veldig mye for oss andre hvis de driver videre. Da er det alle mann alle her på Torget, men ting kan jo skje fort, sier Randi Lyngbø, leder av markedsrådet på Torget, til FiskeribladetFiskaren.

Det var ved årsskiftet torghandlerne sluttet å betale felleskostnader, fordi de mener at driftsselskapet Totalreform ikke klarer å dokumentere hva som ligger i felleskostnadene. De mener også at disse kostnadene er altfor høye og at butikkene ikke kan drive på slike vilkår.

- Har krav på innsyn

— Vi har inngått en leiekontrakt der det står at det skal leveres felleskostnader på markedsmessige vilkår. Helt siden starten har vi derfor bedt om å få se felleskostnadene, uten å få det. Alt dette mener vi at vi har krav på å få innsyn i, uttalte fiskehandler Tom Rørnes til BT for en uke siden.

Husebø Torget AS har ikke levert regnskaper for de to foregående år. Resultatet i 2011 viste et underskudd på nærmere en halv million kroner.

Det har ikke lykkes BT å komme i kontakt med Alf Amund Husebø.