• VET MYE: Professor Dan Olweus er uenig med SV, som vil kartlegge omfanget av seksuell trakassering i ungdomsskolen. - Våre undersøkelser fanger opp det vesentlige, sier Olweus. FOTO: ØRJAN DEISZ

Olweus: Vi vet mye om seksuell mobbing