• 64 PROSENT: På Ny-Krohnborg skole er andelen minoritetselever på 64 prosent, ifølge tall fra i fjor. Bergen kommune registrerer kun elever som trenger ekstra norskundervisning, som er 47 prosent. Her gir lærer Kari Reiakvam undervisning til Mark Slezin (Russland) og Senai Yosief (Eritrea).

Oslo og Bergen uenige om telling av minoritetselever

Oslo-politikere forstår ikke hvorfor Bergen ikke registrerer andelen minoritetselever på skolene. - For oss er dette helt ukontroversielt, sier Oslos skolebyråd.