Bygdefolket kaller det en skam og et avfallsdeponi. Politikere gremmes og vurderer å ekspropriere hele området. Men arbeiderne på Stamnes Motorverkstad ber om å få bli.

I årevis har naboer klaget på driften av verkstedet. Det gjelder oppsamling av rustne båter, skrap, støy, oljeutslipp og bålbrenning. Folk i nærmiljøet mener en slik samling av gamle skip, biler og utstyr aldri ville blitt akseptert i et bynært område.

- Dessverre har dette pågått altfor lenge, vedgår varaordfører Sigmund Simmenes (Sp) i Vaksdal kommune.

- I mer enn ti år har folk på Stamnes bedt politikerne gjøre noe. Nå har mange resignert. Vekslende formannskap og kommunestyrer har forsøkt å få eieren til å rydde opp. Det har vi ikke klart, beklager han.

For her på Stamneshella langt inne i Osterfjorden ligger verkstedet og opplagsstedet for båter som en verkende byll. Stemningen er amper mellom bygdefolk og Stamnes Motorverkstad.

Simmenes har ledet arbeidet med en ny reguleringsplan som kommunestyret skal behandle før sommeren.

- Den kan gi oss de virkemidlene vi trenger. Reguleringsplanen ønsker å omgjøre området til en småbåthavn med slipp, samt boliger og kontor. Primært ønsker vi en minnelig løsning. I ytterste konsekvens kan det bli snakk om ekspropriasjon. Det er nødvendig å få til en endring nå, sier Simmenes.

- Alt kan brukes

På verkstedsområdet står Dag Olav Eidnes i arbeidsklær. Han jobber for sin far Bjarne Olav Eidnes, som eier Stamnes Motorverkstad. De overtok eiendommen for over ti år siden, og driver med fraktebåter. Stamnes Motorverkstad var i sin tid en stor og viktig arbeidsplass, men eiendommen ble solgt etter mange år med økonomiske problemer.

- Vi er ikke dumme. Vi ser at området ikke er noen prakt for øyet. Men vi forsøker å leve av dette. Alt som ligger her kan brukes. Det er ikke en maskin her som det ikke går an å få start på, sier Eidnes.

Det blåser milde kastevinder mellom de høye fjellene. Det røsker i fortøyningene. Fire fraktefartøy ligger lagvis fra kaien og ut i fjorden. De to ytterste gjøres i stand til å bli seilbare og starte sesongen for fraktefartøy. Det sveises, hamres og kranen svaier.

God havn

Stamneshella er ikke verdens sentrum, men det er bare tre kvarter til Oster Pukk og Sand på Eikefet der skipslastene ofte hentes og gir frakteskutene oppdrag.

Eidnes føler at naboene nøye følger med på hva som foregår på verkstedsområdet.

- Og skjer det noe, meldes det videre. Vi har hatt besøk av mange offentlig instanser. Og vi følger alle regler. Hva folk mener er deres egen sak, sier han.

Lidenskapen for kystkultur har ført til at familien Eidnes også har skaffet seg enda flere båter, i tillegg til trucker, kraner, biler og mye stål. Det ligger er liten armada av fraktebåter, fiskebåter og fritidsbåter både ved kaien og på land.

VIL DRIVE VIDERE: -  Vi ser at området ikke er noen prakt for øyet, men vi forsøker å følge alle lover og regler og drive en virksomhet vi kan leve av, sier Dag Olav Eidnes ved Stamnes Motorverkstad.
Leif Gullstein
LITT AV ET SYN: - I sin tid var Stamnes Motorverkstad en stor og viktig arbeidsplass i kommunen. Det er lite som minner om dette nå, sier varaordfører Sigmund Simmenes i Vaksdal.

En større trebåt er dratt opp på slipp.

I tillegg ligger et skip under vann. I 2006 sank «Fjordbuen» som også lenge lå ved verkstedet.

- Kommunen har akseptert at den blir liggende. Den inneholder ingen olje og ligger trygt. Den er blitt et attraktivt mål for sportsdykkere, sier Eidnes.

For naboene ser det ut som en gedigen skraphaug, som de hver eneste dag må se og høre. For eierne er det levebrød. Eidnes sier de er lagt ned mye arbeid for å rydde området.

- Vi skjønner at målet er å få oss vekk, men vi vil bli. Vi er en av de få private arbeidsplassene her inne. Kommunen burde støtte næringsaktiviteter. Derfor har vi også lagt inn protest mot reguleringsplanen. Vi forsøker å drive på en god måte, sier Eidnes.

Opphevet dagmulkt

Konflikten mellom motorverkstedet og bygdefolket strekker seg langt tilbake i tid:

I 2007 utskrev kommunen dagmulkt på 500 kroner fordi krav om opprydding ikke var fulgt. Etter to uker ble bøtene opphevet. Politikerne mente området var ryddet slik det skulle.

I 2008 meldte naboer om to store olje— og dieselutslipp. Eieren sa til Vaksdalposten at mindre utslipp kunne forekomme, men ikke så store som påstått.

Sommeren 2012 meldte politiet om oljeutslipp i havnebassenget og diesellukt over hele bygden. Eieren beklaget. Samme år rykket miljøkonsulenten ut for å stoppe bålbrenning på verkstedet.

- Det var en tabbe å oppheve dagmulkten. Kommunen burde først hatt en klarere avtale om rydding av området, sier ordfører Eirik Haga (Ap).

Han mener situasjonen i Stamnes bare er blitt verre.

- Stadig flere båter og stadig flere biler er kommet til. Både på sjøen og på land bærer stedet preg av å være overoppfylt, sier Haga.

Han håper reguleringsplanen fører til opprydding.

- Dette er en lang demokratisk prosess. Når planen er vedtatt, kan kommunen vurdere om det av samfunnsmessige grunner er behov for ekspropriasjon. Eieren kan også kreve innløsning av eiendommen. Dette må kommunestyret ta stilling til, sier Haga.