Bjørn Atle Berge er leder for beredskap ved Brannvesenet i Førde og har jobbet med Stian Helgheim i rundt seks år. Han synes det er positivt at Helgheim har erfaring fra andre nødetater.

— Det er ikke så mange som har samme erfaring som han. Det er blant annet en fordel når vi er ute på skadestedet. Men faren kan være at det blir mye og at man ikke kan være god på alt. Men Helgheim er en dyktig brannmann og har også den fysikken som kreves, sier Bjørn Atle Berge.

- Flink og dyktig

Berge får støtte av Tore Solbakken, stasjonsformann ved ambulansetjenesten i Helse Førde.

— Han er en fin person og en flink og dyktig ambulansearbeider. Han er også en faglig dyktig instruktør. Og så lenge han klarer å håndterer alle vervene, er det bra, sier Tore Solbakken.

Stian Helgheim er også leder for redningsdykkerne ved Førde Røde Kors Hjelpekorps. I dag er det rundt 30 redningsdykkere fordelt på tre grupper knyttet til Røde Kors Hjelpekorps, som er den største frivillige redningstjenesten I Norge med over 13.000 medlemmer.

— Vi er opptatt av at medlemmer bruker både yrkes- og hobbykompetansen i redningsarbeidet. Og her har vi en som virkelig gjør det, sier Ole Gladsø som er leder i Landsråd Røde Kors Hjelpekorps.

— Avhengig av frivillige

Gladsø skulle gjerne hatt flere redningsdykkere, men sier det er en veldig kostbar utdannelse.

— Redningsdykkerne brukes blant annet til søk etter druknede og må derfor være godkjente gjennom utdannelse. I Førde har vi finansiert deler av utdannelsen og utstyret fordi vi ser det er behov for dem i området.

I 2013 fikk Helgheim godkjent hunden sin som lavinehund og er et av 1650 medlemmer hos Norske Redningshunder. I fjor deltok den frivillig redningsorganisasjonen på 462 aksjoner over hele landet.

— Vi er avhengig av frivillige personer som Stian Helgheim. Lokale kunnskaper er viktige når det skjer ulykker eller når folk er i nød. Redningstjenesten bygger på dugnadsånd. Det er viljen og ånden til å bistå og til å redde liv som er de frivilliges fellesnevner, sier organisasjonssekretær Hege Iversen hos Norske Redningshunder.