• (1/31)
    TO GODE VENNER: Begge to trenger trøst og de har vært venner lenge, disse to. Knut Granheim mistet huset sitt i flommen og Jan Åge Stengårdsbakken fikk store deler av eiendommen ødelagt. Begge to er i sivilforsvaret i Odda. FOTO: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN

Se bildene fra flommen

Politiet planlegger for langvarig beredskap. Det er store ødeleggelser mange steder på vestlandet.Politiet ber innbyggerne i flomutsatte områder er aktsomme når de beveger seg ute og hele tiden gjør gode vurderinger på hvor de beveger seg.