Foreslår 130 km/t på nye E39

Statens vegvesen mener en fartsgrense på 130 km/t mellom Vestlandets største byer vil skape verdier for flere titalls milliarder kroner.

KAN UTVIKLE: Med bro over Bjørnafjorden og fartsgrense på 130 kilometer timen mener veivesenet at bo- og arbeidsmarkedet mellom Stavanger og Bergen kan knyttes sammen på en måte som genererer mange titalls milliarder kroner. En rapport fra BI understøtter dette. Prisen på motorveien vil imidlertid stige voldsomt. ILLUSTRASJON: Statens vegvesen

- Stor fart har vært et tabutema i Norge. Men det er der de store gevinstene ligger, sier Olav Ellevset i Statens vegvesen.

Han er prosjektleder for fergefri E39, og drømmer om større fart. Nå får han hjelp av en ny rapport fra BI som tar for seg de samfunnsøkonomiske gevinstene ved å koble bo— og arbeidsmarkedet mellom Bergen og Stavanger. Rapporten kobler sammen effektene av det de kaller ulike, økonomiske øyer på strekningen mellom storbyen. Produktivitetsgevinsten blir som følger:

  • Stavanger/Haugesund-regionen: 33-55 milliarder kroner pr. år
  • Stord/Bergen-regionen: 15-50 milliarder kroner pr. år

Tiden avgjørende

Den samfunnsøkonomiske nytten er større enn noen tidligere undersøkelser har vist. Så stor er den at prosjektlederen i E39 mener en bør tenke helt nytt.

- Øker vi i tillegg fartsgrensen, skaper vi et enda større bo- og arbeidsmarked, noe som vil gi høyere gevinst. Derfor ønsker vi å planlegge veien mellom Bergen og Stavanger med en mulig hastighet på 130 kilometer i timen, sier E39-sjefen.

Han tror at hvis hastighetsdebatten kan handle om de regionale effektene, vil den bli mer stueren.

- Debatten om standarden på motorveien må starte allerede nå. Med en fartsgrense på 130 km/t kommer vi ned i to timer kjøretid mellom byene, sier Ellevset.

Tenker fremtidsrettet

I sine opprinnelige planer for E39 mellom Bergen og Stavanger har veimyndighetene planlagt for en hastighet på rundt 100 kilometer i timen. Regjeringsskiftet i høst åpnet derimot opp helt nye muligheter. I den politiske plattformen varslet nemlig de blå at de vil vurdere å øke fartsgrensen på enkelte motorveier til 130 kilometer i timen. Ellevset forteller at de nå har inne en bestilling som skal se på denne muligheten mellom Bergen og Stavanger.

- Det er viktig at vi tenker fremtidsrettet. Vi trenger ikke nødvendigvis fire felt alle steder med en gang. Men vi bør bygge en korridor som har høy nok standard, så kan vi etablere de feltene vi trenger til enhver tid.

Han sier at terrenget mellom disse to byene er lite krevende, og at det fullt ut er realistisk med firefelts motorvei og 130 kilometers fartsgrense.

Vil bli dyrt

Men det er en utfordring. Jo høyere standard, dess dyrere blir det. Prosjektlederen sier de ikke har sett på hvor mye dyrere veistrekningen vil bli dersom den dimensjoneres for fartsgrenser på 130 kilometer i timen.

- Det vil helt klart dra kostnadene i været. Men vi har ikke sett nærmere på det ennå. Det er et omfattende arbeid, og vi har heller ikke erfaring med så høye fartsnivå her i landet. Vi må hente inn kunnskap fra land som har erfaring med slike fartsnivå over lengre tid.

I rapporten fra BI kommer det frem en rekke andre fordeler ved å bygge raskere veiforbindelse mellom byene. Ett av punktene er utdanning. Forskjellene mellom storbyene Bergen og Stavanger, målt mot Haugesund og Stord, er store når det gjelder universitetsutdannelse:

  • Haugesund-regionen: 19 prosent med bachelor og fire prosent med master
  • Stavanger-regionen: 21 prosent med bachelor, og ni prosent med master
  • Stord-regionen: 17 prosent med bachelor, og tre prosent med master
  • Bergen-regionen: 25 prosent har bachelor og åtte prosent har master
    Et større og mer effektivt arbeidsmarked vil føre til at hver ansatt vil bli mer produktiv på sikt, gitt at det er en sammenheng mellom større arbeidsmarkeder og verdiskapning, konkluderer BI-rapporten.

Prosjektleder Olav Ellevset i veivesenet mener denne rapporten er mer omfattende enn dem som er presentert til nå. Andre rapporter viser at trafikken vil øke mellom tre og fem ganger når fergene fjernes. Ellevset tror trafikkpotensialet vil tas fort ut med fergefri motorvei på plass.

- Fullt mulig med høy fart

Statssekretær Bård Hoksrud er like entusiastisk som Vegvesenet over muligheten til å bygge vei med fartsgrense på 130 km/t mellom Stavanger og Bergen.

- Dette er fullt mulig å få til. Regjeringen legger opp til å bygge veiene på denne måten, nettopp fordi vi ser veiutbygging sammen med infrastruktur­bygging i et lengre perspektiv, sier Hoksrud.

Statssekretæren forteller at de i regjeringsplattformen signaliserer et ønske om å bygge motorveier som tåler denne farten. I løpet av denne fireårsperioden tar de sikte på å heve fartsgrensene til 110 kilometer flere steder.

— Prøveprosjekter er på gang i Buskerud og Vestfold. Men dette er eksisterende vei. Når det gjelder nye motorveier bør tanken være 130 kilometer i timen. Det handler om politiske vilje, mener Hoksrud

Magne Rommetveit (Ap) i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité tror ikke fartsgrensen mellom Stavanger og Bergen blir 130 km/t med det første.

- Fartsgrensen vil nok bli lavere. Men det er bra at man planlegger med sikte på en fremtidig standard. Dette kan bygges ut stegvis, mener Ap-politikeren.

Han peker på E39 mellom Svegatjørn og Rådal som en strekning som ikke er langt fra en slik standard nå. Men for å få til slike hastigheter må kurva­turen på motorveiene strekkes ut, påpeker han.