Saken kommer opp på styremøtet ved Universitetet i Bergen (UiB) kommende torsdag. I sakspapirene kommer det frem at ledelsen ved UiB og Norges Handelshøyskole (NHH) har vært i samtaler, og skal vurdere en fusjon. Tanken er at NHH kan knyttes til universitetet som en egen «business school».

— Vi har noen felles områder som kan styrkes innenfor sosialøkonomi og administrasjon og ledelse. NHH vil bli en fullverdig business school, etter eksempel fra utlandet, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen.

Det var avisen På Høyden som først omtalte saken.

Forslaget kommer opp som en del av en større strukturdebatt i høyere utdanning. Kunnskapsdepartementet har gitt alle studiesteder i oppgave å vurdere sin fremtidige plass i sektoren. Målet er at det skal være færre, men bedre universiteter og høyskoler i fremtiden.

Beholder NHH

Olsen sier han ser to spor for UiB. Det ene er en samling av studiesteder på Vestlandet under et felles styre. Det andre er å ha et tettere samarbeid med studiesteder i Bergen.

I tillegg til å knytte til seg NHH, ser de også på muligheten for en fusjon mellom Griegakademiet og Kunsthøgskolen i Bergen (KHiB).

Han understreker at NHH klart har en sterkere merkevare utad enn UiB, og sier at i en fusjon vil navnet NHH bestå.— Det er ingen tvil om at de er en sterkere merkevare, og det ville være meningsløst å foreslå en endring som svekker fagligheten og merkevaren, sier Olsen.

Ser ingen fordeler

Rektor på NHH, Frøystein Gjesdal, bekrefter at det har vært møter mellom ledelsen i UiB og NHH for å diskutere tettere samarbeid. Han sier likevel at de på NHH er skeptiske til en sammenslåing.

— Vi heller vel i en retning der vi ikke ser noen særlig stor fordel med en fusjon. Vi tror ikke vi har så mye å hente på slike former for samarbeid, sier Gjesdal.

Han sier likevel at ledelsen ved handelshøyskolen ønsker å ha et åpent sinn for hva som kan hjelpe dem å bli bedre. Gjesdal er likevel bekymret for at merkevaren deres vil bli skadet i en fusjon.

— For å tiltrekke oss de beste studentene innenfor vårt fag, kreves det at vi har et godt rykte i Norge og internasjonalt. Olsen mener vi skal få en selvstendig rolle og beholde vårt navn, men de fleste hos oss er skeptiske. Jeg vil være redd for merkenavnet i en prosess som dette, sier rektoren.

Gjesdal mener det må være unødvendig for NHH å slå seg sammen med noen for å heve kvaliteten på utdanning og forskning.

Rektor ved KHiB, Gerd Tinglum, sier at hun ennå ikke vil kommentere ideen om å fusjonere med Griegakademiet.

HiB står utenfor

Det er foreløpig ikke snakk om å slå sammen UiB og Høgskolen i Bergen (HiB), sier Dag Rune Olsen. Han mener det vil bli en for krevende oppgave fordi UiB og HiB har så mange overlappende fagområder.

— Med HiB ville vi måtte se på hvordan vår og deres lærerutdanning skulle fusjoneres, og det samme gjelder for helseutdanningene og ingeniørutdanningene. Det ville blitt større og mer omfattende. I stedet har vi allerede startet et samarbeid om en sivilingeniørutdanning, og vil gjerne fortsette å jobbe sammen i slike klynger, sier UiB-rektoren.

Rektor ved HiB, Ole Gunnar Søgnen, sier de er åpne for å diskutere fusjon, men sier det ikke er aktuelt nå.— Både UiB og HiB er store kraftfulle institusjoner med ulike roller og oppgaver. Vi har ambisjoner om å utvikle oss videre på egen hånd, sier Søgnen.

Han er ikke redd for at en eventuell fusjon mellom UiB og NHH vil sette høyskolen i skyggen.

— Tvert imot. Vi leverer kandidater det blir stadig mer bruk for i samfunnet, helsearbeidere, lærere og ingeniører. Vi er ikke bekymret, sier han.