• GENTESTER: - Vi er helt enig i at det er viktig å bevare de opprinnelige laksestammene i vassdragene, men vi er i tvil om det er noe igjen av den originale Arna-laksen, sier Stein Sivertsen, formann i Arna Sportsfiskarlag. FOTO: Tore Wiers

Stamlaksen i Arna trolig utryddet

Sportsfiskerne i Arna gentester villaksen i Storelva. Mens det trolig er lite igjen av den opprinnelige laksestammen, har en annen villaks tatt seg til rette i vassdraget.