Rykket ut til oversvømmelse

Mye regn førte til utrykning i Meland