- Hun er offer for sortering

Jan Fridthjof Bernt gir støtte til lungesyke Siv Tove. - Legene sorterer hvem som skal kunne få livreddende behandling, sier Bernt.

Publisert Publisert

FATTER NYTT HÅP: Med bare 12 prosent lungefunksjon trenger Siv Tove Pedersen oksygen 24 timer i døgnet. Etter at BT skrev om Siv Tove Pedersen første gang 16. mars, har flere engasjert seg i saken hennes fordi de mener at metadonbrukere ikke kan utelukkes fra å stå i kø for lungetransplantasjon. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND

  • Torunn A. Aarøy
iconDenne artikkelen er over syv år gammel

— Hvem har gitt legene myndighet til å ekskludere en kategori mennesker på denne måten? Pedersen er her offer for en systematisk forskjellsbehandling som etter min oppfatning er i strid med Pasientrettighetsloven og alminnelige krav til etisk forsvarlig utøvelse av legeyrket.

Det sier jussprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitet i Bergen.

Bergens Tidende har i flere artikler skrevet om lungesyke Siv Tove Pedersen (39). Etter at hun sluttet å ruse seg, begynte hun på metadon og har levd et ordnet liv.

Les også

Siv Tove (39) får ikke stå i kø for nye lunger

Men lungesykdom har gjort at hun har vært pleiepasient i lange perioder de siste fem årene. Likevel får hun ikke stå i køen for lungetransplantasjon fordi hun går på metadon.

— Utelukker en hel gruppe

Jussprofessoren reagerte da han leste saken, og har gått gjennom avslaget som Pedersen fikk i februar fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

— Slik jeg ser det har ikke legene ved Rikshospitalet utøvd det individuelle medisinskfaglige skjønnet som loven krever at de skal bygge sine avgjørelser på. De lener seg i stedet på generelle regler om at alle som går på at metadon skal utelukkes fra å stå i kø for å få lungetransplantasjon. Denne type sortering av hvem som skal kunne få livreddende behandling opplever jeg som sterkt støtende, sier Bernt.

Han mener Rikshospitalet bryter Pasientrettighetsloven, som gir hver enkelt pasient rett til å bli vurdert individuelt. Å lage standardiserte regler om hvem som skal få nye lunger har de ikke lov til, ifølge Bernt.

Hver pasient må vurderes ut fra sitt behandlingsbehov.

— Saken er veldig spesiell fordi det er en absolutt grense i antall lunger som står til rådighet. Men Pedersen og andre pasienter på metadon må kunne forvente å bli sett på som enkeltmennesker, ikke som en gruppe. Pedersen har rett til nødvendig helsehjelp. Når ikke alle kan få denne typen behandling, må de ansvarlige legene rangere pasientene etter behov og utsikt til varig bedring, sier Bernt.

Har ikke gitt opp

— Hvis man først erkjenner at dette prinsipielt er feil, vil Siv Tove Pedersen også måtte tilbys en plass. Hvis hun kan opereres, sier Vidar Strømme.

Han er en av to advokater fra advokatfirmaet Schjødt som har tatt saken gratis og skrevet brev til Helsedirektoratet.

Pedersen har ikke gitt opp. Nå er hun opptatt av å bevege seg og trene yoga for at kroppen skal holdes sterk.

Les også

Nytt håp for lungesyke Siv Tove

— Jeg ser et lys i tunnelen med alle denne støtten. Det gjorde jeg ikke før, sier hun.

Rikshospitalet sier at hver søknad er vurdert på individuelt grunnlag, også denne søknaden.

— I medisinen støtter man seg imidlertid på faglige retningslinjer som bidrar til å styrke både ansvarsgrunnlaget for en medisinsk faglig beslutning og pasientenes rettigheter, inkludert en risikovurdering. Det er gjort også i dette tilfelle, sier professor Odd Geiran, avdelingsleder ved thoraxkirurgisk avdeling.

Også politikere reagerer

Bergens Tidende har vært i kontakt med medlemmer i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Saken om Siv Tove Pedersen har rørt flere av dem.

— For meg høres det spesielt ut at en hel gruppe nærmest automatisk avvises fordi de får behandling for en sykdom, som metadonbehandling jo er. Folk må kunne forvente å få en individuell vurdering av om de oppfyller kriteriene for transplantasjon, sier komitémedlem Audun Lysbakken.

— Det at en går på metadon skal alene ikke være nok til å ekskludere deg, sier Kjersti Toppe (Sp), som er nestleder i helse- og omsorgskomiteen.

— Å gå på metadon skal ikke sidestilles med å være aktiv i rus. Dette bør helseministeren klare opp i, krever Kjos Kari Kjønaas (Frp). Hun følger opp flere rusavhengige på fritiden og mener de blir behandlet dårligere enn andre pasienter.

Arbeiderpartiets medlemmer i komiteen skriver dette i en kommentar:

— Vi vil helt klart følge med på saken og hva Helsedirektoratet svarer.

Publisert