• VED TELEFONEN: Alt er anonymt, både for innringerne og de frivillige, og derfor stiller de to frivillige bare med fornavn. - Jeg tenker ofte på trykkokere, at vi letter på trykket, sier Ellen. FOTO: Helge Skodvin

Julen er høytid for nødsamtaler

I julen er det noen du alltid kan snakke med. Om alt.