Strømbrudd i Fana

Jordfeil i høyspentnettet gjorde 700 husstander strømløse.