Datakrasj rammet SAS i hele Skandinavia

Datasystemet til SAS på Flesland og i resten av Norden var nede. Feilen er nå rettet.