• KRIGSERKLÆRING: Fylkespolitikerne reagerer sterkt på Lars Sponheim. De mener fylkesmannen har erklært krig mot fylkeskommunen. FOTO: JAN M. LILLEBØ

Politikere raser mot Sponheim

Men Lars Sponheim mener fylkespolitikerne har misforstått.