• PÅ SNITT: Ny-Krohnborg oppveksttun har elever fra 1. til 10. klasse og scorer på landsgjennomsnittet i den nye undersøkelsen. Rektor Jan Ove Johansen mener det viser at personalet gjør en god jobb. FOTO: Eirik Brekke

Rektorer tror ny metode for skolemåling blir nyttig verktøy

Skolene i Bergen måles på mangt, men nå får de også vite hvordan de bidrar til å løfte elevene uavhengig av deres bakgrunn. – Nyttig for oss, sier Knut Rokne, rektor på Garnes skole.