Sjokkert over at genmateriale i Hardanger skal ødelegges

SV-leder Audun Lysbakken er sjokkert over at regjeringen har varslet at de vil destruere genmateriale fra 22 truede villaks- og ørretstammer rundt Hardangerfjorden.

Publisert:

STEINSDALSELVA: En rekke frivillige har vært engasjert i å samle inn genmateriale fra vassdragene i Hardanger. Her er Morten Steine, Gaute Ø. Nestveit og Ronnie Bruckner i Steinsdalselva ved Norheimsund. De setter nå tilbake overskuddsmateriale etter at genbanken har fått sitt. Foto: Roar Christiansen

Nå ber han miljøvernminister Vidar Helgesen snu.

− Det er ille at regjeringen ikke har funnet penger til å gjennomføre prosjektet om en genbank for å berge den utsatte villfisken i Hardanger. Men det er enda verre at det materialet som er samlet inn fra vassdragene i løpet av de siste to årene, nå skal destrueres. Det er rett og slett dumt, sier Lysbakken.

Han har nå sendt spørsmål til Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen (H) der han ber om svar på hva han kan gjøre for å sikre genmaterialet.

Kostnadene økte

I flere år har Hardanger Villfisklag arbeidet for opprettelse av genbank Hardanger for å sikre den utsatte villfisken i og rundt oppdrettsfjorden.

Miljødirektoratet har vært innstilt på å bruke 40 millioner kroner på prosjektet. I statsbudsjettet gjorde regjeringen helomvending, med begrunnelse at kostnadene nå hadde økt til 66 millioner kroner.

Denne uken sendte Klima- og miljødepartementet ut et tildelingsbrev for året der de skriver at det innsamlede materialet skal destrueres.

GENMATERIALE: Lakserogn som Hardanger Villfisklag har fått frem. Foto: Roar Christiansen

«Det ligger i 2017-budsjettet inne ni millioner kroner til innsamling av bestander og drift av genbanken for laksebestandene i Hardangerfjorden. I postomtalen står det at disse vil bli trappet ned og omdisponert som følge av regjeringens beslutning om ikke å bygge genbanken. Det vil imidlertid være nødvendig å bruke av midlene til å avvikle driften ved de midlertidige anleggene, og destruere innsamlet materiale på en forsvarlig måte».

– En grotesk beskjed

For villfiskforkjemperne i Hardanger Villfisklag, som de siste årene har saumfart vassdragene etter genmatarialet, er beskjeden fra departementet nesten uvirkelig.

− Dette er rett og slett grotesk. Aldri før har regjeringen gitt ordre om utrydding av bestander som det samme Miljøverndepartementet omtaler som utryddingstruet, sier leder i Hardanger Villfisklag, Sven-Helge Pedersen.

Audun Lysbakken mener destruksjon av materialet vil ødelegge for muligheten til å etablere en genbank senere.

− I SVs alternativ til statsbudsjettet har vi med genbank for Hardanger. En ny regjering og et nytt flertall på Stortinget vil sikre genbanken. Destrueres det innsamlede materialet nå, ødelegges denne muligheten, sier Lysbakken.

Oppdrettsnæringen taus

Han mener storsamfunnet bør ha råd til å sikre naturmangfoldet.

− Dette handler om å rette opp miljøproblemer som til dels er skapt av oppdrettsnæringen, som storsamfunnet igjen har tjent enorme beløp på. Da skulle det bare mangle at vi ikke tar ansvaret for miljøet og lokalbefolkningen i Hardanger, sier Lysbakken.

Bergens Tidende har forelagt saken for medlemsorgansasjonene for de fleste oppdrettsbedriftene i Hardanger, Sjømat Norge. Regionsjef Hans Inge Algrøy svarer at dette er en sak organisasjonen ikke er involvert i.

Politisk rådgiver i Miljøverndepartementet, Jens Frølich Holte, fremholder at selv om Miljødirektoratet har fått fullmakt til å destruere genmatarielet, er det ikke sikkert at dette blir det endelige utfallet.

− Vi har ikke tatt endelig stilling hvordan avviklingen skal skje, og hvordan det innsamlede materialet skal behandles videre, sier Holte.

Publisert: