Åtte ordførere vil legge ned fem lensmannskontor

Tre døgnåpne lensmannskontor bør dekke 41.000 innbyggere i indre Hordaland, mener ordførerne i åtte kommuner.

Publisert:

FORESLÅR: Ordførerne Hans Erik Ringkjøb fra Voss og Eirik Haga fra Vaksdal foreslår å ha lensmannskontor på Voss, Vaksdal/Osterøy og Nordheimund. Forslaget støttes av kolleger i seks andre berørte kommuner. Får de åtte ordførerne det som de vil, forsvinner politikontor fra fem steder som har slikt kontor i dag. Foto: RUNE SÆVIG (ARKIV)

Torsdag sendte ordførerne i Voss, Eidfjord, Granvin, Kvam, Osterøy, Samnanger, Ulvik og Vaksdal ut en pressemelding. Der opplyser de at de ønsker døgnbemannede lensmannskontor på Voss, i Norheimsund og i Vaksdal/Osterøy.

Samtidig foreslår de å legge ned lensmannskontorene Eidfjord, Osterøy, Samnanger, Vaksdal (ligger på Dale) og Ulvik.

— Ordførerne skal ha ros for dette forslaget, sier Ivar Hellene, lensmann i Voss lensmannsdistrikt.

Det bor 41.000 innbyggere i de åtte kommunene.

Nærpolitireformen

Hans-Erik Ringkjøb er ordfører på Voss. Han er klar på at forslaget vil styrke polititilbudet, og ikke svekke det, hvis det vedtas.

— I dag drifter Voss lensmannsdistrikt kontoret på Voss, i tillegg til Vaksdal lensmannskontor på Dale og lensmannskontoret i Ulvik. Men det er kun kontoret på Voss som er døgnbemannet. Kontorene som vi foreslår å legge ned, er ofte stengt, sier Ringkjøb.

Utspillet kommer i forbindelse med ny organisering av politiet i forbindelse med den såkalte nærpolitireformen.

I løpet av høsten blir det bestemt hvordan Vest politidistrikt skal organiseres.

— Kontoret på Dale er sjeldent åpent. Derfor går jeg inn for å legge det ned. Med tjenestebiler med ny teknologi, kan vi få et nærpoliti, sier Vaksdal-ordfører Eirik Haga.

- Kjekt å ha, men ...

Anved Johan Tveit i Eidfjord er med i ordfører-gjengen bak forslaget. Han vil miste sitt lensmannskontor hvis de blir hørt.

Eidfjord kommune ligger under Hardanger lensmannsdistrikt, men det er ofte politiet på Voss som rykker ut dit. Ordførerne ønsker nå at Eidfjord kommer under Voss lensmannsdistrikt.

— Dette kan fungere. Vi har gått i retning av Voss med tilbud både innen helse og skole. Derfor er det naturlig å se dit også med politireformen, sier Tveit.

Les også:

Les også

Redd ny reform betyr slutten for nærpolitiet

Frem til nå har folk i Eidfjord hatt Odda-politiet som sitt nærmeste kontor med en viss slagstyrke.

— I de fleste tilfeller bruker vi kortere tid fra Voss til Eidfjord enn det patruljen i Hardanger bruker fra for eksempel Odda, sier Voss-lensmann Hellene.

Det lokale kontoret i Eidfjord har bare åpent noen timer i uken, og ikke om sommeren. Lokalt kontor er «kjekt å ha», sier ordfører Tveit, men:

— Det er viktigere med ett robust kontor som er tilgjengelig hele døgnet.

- Bedre responstid

De åtte ordførerne fremhever dette:

• Regionen vil kunne ha aktiv tjeneste døgnet rundt, hele året.

• Bedre beredskap for alle kommunene.

• «Flåtestyring» vil gi bedre backup i alle kommunene. (Back-up patruljer kom tidligere fra Bergen, men vil nå komme fra Vaksdal.)

• Bedre responstid.

• Større etterforskningskapasitet.

• Mer ressurser til forebygging.

• Forvaltningsoppgaver som passer alle tjenestestedene.

• Akseptabel reisetid for innbyggerne til politiet

Forslaget fra de åtte ordførerne ble fremlagt på et møte i Førde onsdag, der politireformen ble diskutert.

- Mer selvstyrte

Ivar Hellene er tydelig på at forslaget vil styrke politiets service, beredskap, det forebyggende arbeidet og etterforskningskapasiteten. Han mener også at politiet vil være raskere på plass ved utrykning.

— I mange tilfeller får vi hjelp fra politiet i Bergen. Nå vil vi kunne være raskere til stede med to patruljer, dersom vi beholder de døgnåpne lensmannskontorene på Voss og i Norheimsund. I tillegg får vi et døgnåpent kontor i Vaksdal.

Berømmer

Helge Stave er prosjektleder i nærpolitireformen for Vest politidistrikt. Han berømmer de åtte ordførerne.

— Det er bra at de engasjerer seg og kommer med forslag. Politimesterens oppdrag er å få til reformen sammen med kommunene, sier han.

Publisert: