Bergensbarn over brua

For foreldre i Bergen utan barnehageplass kan løysinga no ligge over Sotrabrua, i Fjell kommune.