• BÅTUNIFORMERT: Politibetjentane Frode Myklebust til v. og Anders Opsal er blant 14 tenestepersonar i Hordaland politidistrikt som vekslar på teneste om bord i MS «Kjølen» i sommarhalvåret. FOTO: Roar Christiansen

Sjøpolitiet ser deg

På sjøen møter politiet ei anna haldning hos folk bak rattet enn på land. Derfor likar betjentane Anders og Frode tenesta på Hordaland-politiets raske båt.