Vannlekkasje på Kløverhuset

— Det skal være snakk om mye vann, sier brannvesenet.