• VIKTIG: Områdeleder for skolene i Fana, Petter Tresselt, sier at det er viktig for skolene å være med på forebyggingsprosjektet. FOTO: ODD MEHUS

Skal redde unge liv

Et nystartet prosjekt skal forebygge selvmord blant elever i grunnskolen.