– Feil å bøtelegge, Høie

Bergen har rustet opp boligtilbudet for psykisk syke. Likevel sier byrådet nei til forslaget fra helseministeren om å bøtelegge kommuner som ikke klarer ta imot utskrivingsklare rus- og psykiatripasienter.