• TREKKER SEG INNTIL VIDERE: Politimester Geir Gudmundsen har bedt om midlertidig avløsning på grunn av Monika-saken.

Politimesteren fratrer på grunn av Monika-saken

Politimester Geir Gudmundsen fratrer inntil videre, får BT opplyst lørdag ettermiddag.