• ÅTVARAR: - Ein stor del av Salhus sin kulturhistoriske verdi går tapt dersom kommunen riv den flotte demninga ved Milastemma, seier Håkon Knudsen. På demningen står Ann Kristin Ramstrøm, avdelingsleiar i Norsk Trikotasjemuseum. Milastemma var i mange år vasskjelda til Salhus Tricotagefabrik. FOTO: EIRIK BREKKE

- Å riva demninga er ein hån mot oss bygdefolk

Eit historisk kulturminne vil gå tapt dersom Bergen kommune riv ned demninga i fjellsida ovanfor Salhus. Bygdefolket er rasande.