Fengslet i egen kropp

Jonn-Idar Fjæra (31) frykter at han har ett til to år igjen å leve. Siste håp er stamcellebehandling i Israel.