En bil sakker farten i det den passere krysset Wolffs gate/Thormøhlens gate på Møhlenpris. I veikanten står Kristin Svartveit sammen med foreldre og barn som bor i området. Hver dag krysser mange barn hovedveien inn til Møhlenpris. Når skolen åpner igjen i 2017, vil enda flere barn ferdes over veien. I tillegg skal skolen huse en barnehage.

— Dette krysset har vi vært bekymret for lenge, både i FAU og blant foreldre i området. Når skolebarna i tillegg skal bruke fotballbanen som uteareal i friminuttene og i gymtimene, må noe gjøres. Sikkerheten til barna våre må ivaretas, sier Kristin Svartveit, som er nestleder i FAU og sitter i styret til Møhlenpris velforening.

— Barna i området bruker også fotballbanen og Vitalitetssenteret på fritiden. Vi kan ikke vente på at det skal skje en ulykke. Vi har ingen barn og miste, supplerer Solveig Kavli, som har to barn på Møhlenpris skole.

Over 300 underskrifter

I fjor sendte derfor beboere i området et innbyggerforslag til Bergen kommune. Over 300 personer skrev under på at de er bekymret for trafikksituasjonen, og at de ønsker en områdeplan for ferdselsmønsteret på Møhlenpris.

— Det var mange som ikke trodde at vi ville bli hørt, men det ble vi. Det viser at man kan gjøre noe selv om man først blir avvist, sier Svartveit.

Bystyret plikter å ta stilling til innbyggerforslag senest seks måneder etter at det er fremmet. 6. januar i år var Komité for miljø og byutvikling på befaring i krysset for å se på forholdene.

— Vi så at det er viktig med trygg krysning av Wolffs gate for barn som vil gå der, både i skoletiden, og til og fra skolen. Vi ønsker derfor å få vurdert flere alternative løsninger til hvordan gaten kan krysses. For eksempel lysregulert fotgjengerfelt eller gangbro, sier Julie Andersland, nestleder i Komité for miljø og byutvikling.

Vedtak i Bystyret

Andersland forteller at det tidligere har vært gjort en kartlegging av trafikken i området, men at den er 7- 8 år gammel.

— Med det nye oppveksttunet på plass er beboerne bekymret for at trafikken vil øke. Vi ønsker derfor en ny kartlegging av trafikken som også tar høyde for prognoser for trafikkvekst, årsdøgnstrafikk og hastighet, sier hun.

Denne uken vedtok Bystyret at innbyggerforslaget «Tryggere og bedre trafikkregulering på Møhlenpris» skal realitetsbehandles i «Reguleringsplan for Møhlenpris skole».

— Planen hadde vært sendt inn i dag, dersom forslaget ikke hadde kommet. Nå må vi svare på bystyrets bestilling før vi kan sende den. Så må bystyret ta stilling til planen, sier seksjonssjef for byutvikling, Marit Sørstrøm.

— Det er positivt at politikerne ser ut til å lytte, men jeg er ambivalent til at vi ikke aner utfallet av saken. Det er også negativt at prosessen til å få politikere og andre ansvarlige til å lytte er urovekkende lang og kronglete, sier Stian Eikeland, som også er FAU-leder ved Møhlenpris skole.

— Men vi er glade for at vi får til en ny vurdering av trafikksituasjonen, slik at barnas sikkerhet blir ivaretatt, sier Kristin Svartveit.