På Foldnes skule på Sotra prøver de å løse konfliktene samme dag som de oppstår.

- Vi snakker sammen, lytter til hverandre og blir venner igjen. Da slipper man å gå rundt med en klump i magen, sier Benedikte Hernes (12).

For en uke siden kranglet klassen om en hytte. Noen har tidligere blitt kaldt stygge ting av eldre elever, mens andre har følt seg litt utenfor innimellom. Elevene i klasse 7A er svært åpne om utfordringene man møter som elev på barneskolen.

- Det er elever som har dårlig selvtillit, og i stedet for å vise sine gode sider, er de slemme og tøffer seg. Da kan det oppstå mobbing, forklarer Solveig Nygård (12).

Sjekk mobbetallene for din kommune nederst i artikkelen!

Mobbetallene for Hordaland fra 2013 viser at fem prosent av elevene på syvende trinn blir mobbet flere ganger i måneden til flere ganger i uken. Hvis man tar med dem som oppgir at de blir mobbet en sjelden gang, er tallet på 19 prosent.

For første gang skiller undersøkelsen mellom blant annet mobbing og erting. Den tar også for seg hvilken type mobbing elevene opplever, alt fra negative kommenterer om utseendet, trusler og fysisk vold. Dette tror Fylkesmannen kan gjøre arbeidet ved skolene lettere.

- Denne undersøkelsen har mer konkrete spørsmål enn tidligere versjoner. Det gir skolene og skoleeierne et bedre grunnlag for å se hva som skjer på den enkelte skolen og i kommunen, sier Kjetil Stavø Høvig, rådgiver ved utdanningsavdelingen hos Fylkes— mannen i Hordaland.

Færre blir mobbet i tiende

Tallene viser at det er mindre mobbing blant tiendeklassingene. Her er det 16 prosent av elevene som blir mobbet fra en sjelden gang til flere ganger i uken, mot 19 prosent av syvendeklassingene. Det betyr at flere syvendeklassinger enn tiendeklassinger forteller at de blir mobbet.

mobbing hordaland copy.pdf

Mobbeforsker Erling Roland ved Universitetet i Stavanger, forteller at dette går igjen i de fleste mobbeundersøkelser.

- Vi vet at mange elever blir mobbet av eldre elever ved skolen. Etter hvert som du blir eldre, er det færre og færre eldre som kan mobbe deg. Vi ser derfor at alderen virker beskyttende, sier han.

Elevene i 7A tror at kombinasjonen av pubertet og usikkerhet, gjør at det blir kortere mellom konfliktene på syvende trinn.

- Av og til føler noen at de blir holdt utenfor, selv om de ikke blir det. Det er mange misforståelser. Det gjør det særlig viktig å snakke ordentlig ut sammen med en gang. Det er det som gjør at vi har et godt klassemiljø, sier Nygård.

- Avslører for lite

Til tross for en liten nedgang i antall elever som blir mobbet fra i fjor til i år, mener forsker Roland at tallet fremdeles er altfor høyt.

KOMMUNETALLENE: Oversikt over mobbing i de ulike kommunene. Trykk på bildet for å forstørre!

- Noe av det viktigste tallene forteller oss, er at det er veldig mye mobbing som ikke blir oppdaget. Det er svært få mobbevedtak fra norske skoler, i forhold til antallet elever som forteller at de blir mobbet. Vi er ikke gode nok til å avsløre mobbing, og vi trenger med kompetanse på dette området, mener han og legger til at altfor få skoler bruker mobbeprogrammer aktivt

- Vi har nok kunnskap, men det er for få skoler som bruker dette i praksis, mener han.

Rådgiver Stavø Høvig håper skolene i kommunene vil drøfte resultatene med både personalet, elever og foreldre.

- Dette gjelder både for skoler som kommer bra ut av undersøkelsen og for skoler som ut fra elevenes svar ser ut til å ha utfordringer. Man vil da i årene fremover kunne se hvordan dette endrer seg og justere innsatsen etter det, sier han.