Lørdag lanserte Statens vegvesen tanken om at nye E39 mellom Bergen og Stavanger kan få en fartsgrense på hele 130 kilometer i timen,

- Stor fart har vært et tabutema i Norge. Men det er der de store gevinstene ligger, sa Olav Ellevset i Statens vegvesen.

Forslaget fikk entusiastisk støtte i regjeringen.

Kommunene skal ikke få legge ned veto mot traseer lenger

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp)

- Når det gjelder nye motorveier bør tanken være 130 kilometer i timen. Det handler om politiske vilje, sa statssekretær Bård Hoksrud (Frp).

Uttalelsene får Naturvernforbundet Hordaland til å reagere.

- Dette vil gjøre det enda et hakk verre å få til den reduksjonen i klimautslipp politikerne har lovet. Om bilene øker farten fra 65 km/t til 130 km/t, dobler du farten, men mangedobler CO2-utslippene, sier Gabriel Fliflet i Naturvernforbundet.

Forklaringen på den kraftige økningen er at mange biler har sitt laveste energiforbruk — og dermed CO2-utslipp - pr. kilometer ved en fart på rundt 70 km/t. Deretter øker utslippene dramatisk jo mer du presser ned gasspedalen, sier Fliflet. En nederlandsk rapport viser at en bil som kjører i 140 km/t slipper ut 30-40 prosent mer CO2 pr. kilometer enn en bil som kjører i 80 kmt/t.

Dessuten viser Naturvernforbundet til at en slik fart vil gi en kraftig økning av biltrafikken langs vestlandskysten.

- Det snakkes om en tre- til femdobling av biltrafikken. I tillegg vil utslippene fra bygging og vedlikehold vil være formidable. Hele den nye E39 Bergen-Stavanger er en opphopning av klimabomber, sier Fliflet.

- Teknologien hjelper oss

Kritikken får ikke samferdselsminister Ketil Solvik- Olsen (Frp) til å snu i saken.

- CO2-utslippene er et argument, men det er ikke tungtveiende nok til at vi skal la være å vurdere økt fartsgrense. Det er mange andre samfunnsgevinster av økt fart, slik som næringsutvikling og større arbeidsmarkeder. Så må vi veie for og imot. Det er det politikk handler om, sier han.

- Men hvordan skal regjeringen oppfylle klimamålene hvis den samtidig bygger motorveien med full fart over alt?

- Vi skal klare å overoppfylle klimamålene. Men da må man ikke se på hvert enkelt punkt for seg. Det er helheten som teller, ikke veipolitikken alene. Dessuten mener jeg at Naturvernforbundet ikke tar hensyn til den teknologiske utviklingen. Vi får stadig flere elbiler, og CO2-utslippene minker fra bilparken. Den utviklingen vil fortsette og gi oss mindre utslipp fra veitrafikken, sier Solvik-Olsen.

Lovet handlekraft

Under gårsdagens Nasjonale veikonferanse gjorde han det flere ganger klart at det ikke er Frps politikk å redusere biltrafikken.

- I kampen mellom å hente i barnehagen tidsnok og å reise miljøvennlig, så vinner barnehagen hver gang. Vi har ingen illusjon om at folk vil slutte å kjøre bil i fremtiden, og det gjelder også lastebiler. Derfor må vi heller sørge for at hver enkelt bil har lavest mulig utslipp, enten ved at det er elbiler eller annen ny teknologi, sa Solvik-Olsen, som selv beskrev seg som en amcar-entusiast oppvokst på en bensinstasjon.

Han truet med å skjære igjennom og vedta traseer for hovedveier uten unødig nøling, selv om det betyr at lokalpolitikere føler seg støtt.

- Kommunene skal ikke få legge ned veto mot traseer lenger.