Trafikkulykke på Stord

En person fraktet til sykehus trolig med lettere skader.