• Har ingen tilknytning til Os, sier nordvikbu.

Tirsdag meldte BT at Os kommune og ordfører Terje Søviknes (Frp) ønsket å flytte kommunegrensen mellom Os og Bergen til toppen av Fanafjellet. Dette innebærer blant annet at Nordvik innlemmes i Os kommune.

Innbyggerne i Nordvik viser derimot liten interesse til frieriet fra sør. Da BT tok turen til bygden, var det fleste negative til å «flytte» til Os.

— Folk i Nordvik har ingen tilknytning til Os. Det er Fana vi har tilhørighet til, sier Magne Djupvik (58).

- Os har et dårlig rykte

Han er grunneier og oppvokst i Nordvik. Til tross for at han bor et steinkast unna kommunegrensen tror han folk i Nordvik ønsker å beholde dagens kommunegrenser.

— Jeg har inntrykk av at de fleste her vil bo i Bergen. Dette er jo ikke et nytt forslag og har blitt diskutert til og fra i over 20 år, men det har enda ikke skjedd noe, sier han.

Debatten om kommunegrensene blusset opp igjen da Trollhomen — en liten holme på grensen mellom Os og Bergen - ble innlemmet i Os kommune, etter over 100 år i Bergen. Dette fikk ordfører i Os, Terje Søviknes (Frp), til å flytte blikket videre nord mot området sør for Fanafjellet.Men ordføreren får lite støtte blant Nordvikværingene.

— Os har et dårlig rykte. Det virker ikke som de har kontroll på noe. Det er litt kjipt å være på Os, sier Nenney Camilla Nordvik (23), også hun født og oppvokst på Nordvik.

Grense midt i nabolaget

Terje Søviknes er ikke overrasket over motstanden, men mener dagens kommunegrenser ikke er samfunnsnyttig. I dag skilles kommunene midt mellom Nordvik og Søvik.

— Det er delte meninger om dette og noen har sterkere identitet til Bergen enn andre, men det er unaturlig at grensen går mitt gjennom nabolaget, slik det er i dag. Vi ønsker å få mest mulig igjen for skattebetalernes regning. Hvis vi utførte tjenestetilbudene fra Os ville det være rimeligere, mener Søviknes.

Blant annet er skole-, helse- og fritidstilbud lettere tilgjengelig i Os, ifølge ordføreren.

— Det er ikke vår intensjon at dette skal være en tvangstrøye, så dette må Nordvik Bestemme selv. Jeg tror ikke Os har et dårlig rykte. tillegg til Os' gode omsorgstjenester er det ingen eiendomsskatt i Os kommune, slik det er i Bergen, fortsetter Søviknes for å overbevise skeptikerne.

Nenney Camilla Nordvik mener det er mer naturlig med en kommunegrense på toppen av Fanafjellet, men er likevel lite interessert i å endre grensene.

— Det er mange gode argumenter for å bli en del av Os og det er kanskje mer naturlig å ha grensen på toppen av fjellet. Blant annet at hjemmesykepleien kan spare tid og penger, og at skoleelevene som bor rett over grensen mot Os slipper å reise så langt. Likevel er det mer stabilt i Bergen og der vi reiser til, forklarer hun.

- Kommunesammenslåing lite sannsynlig

Som en del av regjeringens ønske om å slå sammen kommuner, har det blitt diskutert om Os skal bli en del av en ny Stor-Bergen kommune. Debatten rundt kommunegrensene kan tyde på at dette ikke blir en realitet. Dette bekrefter Søviknes.

— Å slå seg sammen med Bergen er ett av tre alternativ vi diskuterer, men det er få av lokalpolitikerne på Os som heller mot det alternativet. Per nå anser jeg det som lite sannsynlig. Det må i så fall en holdningsendring til i kommunene rundt Bergen. Uansett hva som skjer er det relevant å diskutere kommunegrensene, sier han.

kart med trollholmen NY.jpg