• VIL LÆRE: De svenske innsatslederne på branntomten i Lærdal. FOTO: KRISTIN JANSEN

Fra Stockholm for å lære

Da nyheten om storbrannen kom, kastet de svenske innsatslederne seg på flyet.