«Vi må tåle å finne løsninger som er best for de fleste, og må tåle å ikke gjøre alle til lags».

Det er den ærlige konklusjonen fra Skyss. Den kommer frem i selskapets nye «Kollektivstrategi for Hordaland», som fylkespolitikerne nå skal behandle.

Ti store linjer

Skyss mener det er nødvendig å prioritere ressursene der transportbehovet er størst.

Busstilbudet i Hordaland består i dag av cirka 250 linjer. Ifølge Skyss har en stor del av disse få avganger og svært lave passasjertall.

Ti linjer, blant dem Bybanen, står for over halvparten av alle kollektivreisene i fylket.

Fylkesrådmann Rune Haugsdal sier de er nødt til å etablere tilbud der etterspørselen er størst.

— Vi sitter etter hvert med svært gode reisedata. Det vi nå gjør er å innrette mer og mer av tilbudet der behovet ligger. Det er viktig for å få flere til å reise.

- Hvordan skal dere spisse tilbudet?

— Ved å styrke og utvikle tilbudet langs de traseer og ruter der etterspørselen er økende.

Snakker ikke om kutt

Fylkesrådmannen vil ikke fortelle hvilke ruter de vil kutte.

At det blir aktuelt er det imidlertid ikke noen tvil om. Det står svart på hvitt i kollektivstrategien:

«Det vil være nødvendig å gjøre prioriteringer og å fordele ressursene enda tydeligere. En differensiering av kollektivtilbudet vil innebære å velge bort noen tilbud til fordel for andre».

Hvilke ruter som skal bli forkastes, nevnes imidlertid ikke.

- Hvorfor er dere så vage?

— Vi er ikke vage. Man tilpasser tilbud til etterspørsel. Dersom busser kjører tomme eller med lite belegg, tilpasser vi oss etter dette.

Hvilke ruter som skal legges ned vil bli gjort kjent i forbindelse med den politiske diskusjonen, opplyser Haugland.

Koster mye mer

I rapporten kommer det frem et stort behov for midler de neste tiårene. Som BT har omtalt tidligere viser prognosene at kollektivtrafikken minst skal dobles.

Dersom politikerne lykkes med målet om at trafikkveksten utelukkende skal komme med kollektivmidler, spår Skyss 250.000 flere daglige reiser med kollektivtransport. Det kommer i tillegg til dagens 130.000 reiser.

En slik økning vil koste. I Skyss-rapporten konkluderer de med at dette vil bety en økning i driftstilskuddet fra dagens 377 millioner kroner i 2012, til 598 millioner kroner i 2020.

Direktør i Skyss, Oddmund Sylta, sier finansieringen av driften til kollektivtrafikken vil være en stor utfordring fremover. Han mener de må lete med lys og lupe etter midler.

Et av forslagene de fremmer i strategien sin er å bruke bompenger til driften.

— Det er en spennende idé. Vi viser også til Oslo og Trondheim hvor dette er i bruk i dag.

Et annet forslag de fremmer er å innføre restriktive tiltak på biltrafikken, for å gi rom til bussene.

— Ut fra et faglig ståsted mener vi det vil være lurt.