Les også:

Det hevder firmaet som har utarbeidet planer for en såkalt Electric Power Supply Ship, blant annet på oppdrag av Hordaland fylkeskommune. I desember presenterte gruppen planene sine.

— En slik løsning vil kunne gi båter i Bergen havn langt renere strøm enn de klarer å lage selv, sier Kjell Sandaker i Hordaland Maritime Miljøselskap, som har Eidesvik AS som hovedeier.

- Landstrøm er for dyrt

Skipet skal lage kraft av naturgass, LNG eller biogass, og kan legge seg ved kaiene der det er behov.

Firmaet viser til at offshore- og cruiseskip til sammen slapp ut over 400 tonn NOx i Bergen havn i 2010. Det er like mye som 60.000 biler forurenser i løpet av et år. Et flytende gasskraftverk vil kunne innebære en reduksjon i utslipp som tilsvarer mellom 20.000 og 53.000 biler, alt etter hvilken teknologi man tar i bruk.

- Men kan ikke skipene bare koble seg til landstrømmen?

— For det første krever det et dyrt tilkoblingsanlegg. Dessuten så blir det dyrt i drift, og hvem skal betale strømregningene? spør Sandaker.

De Grønne er skeptisk

Han har stor tro på løsningen med mobilt kraftverk, både for Bergen og andre havner.

— Kraftverket kan også brukes som nødaggregat der det trengs. Og i store havner som Rotterdam, kan det flyttes rundt alt etter hvor det er behov, sier han.

Både Miljøvernforbundet og Miljøpartiet De Grønne er skeptiske til planene.

— For oss er det viktig at strømmen kommer fra fornybare kilder. Med god tilgang på ren vannkraft, er det ikke noe behov for et flytende gasskraftverk, sier Sondre Båtstrand (MDG).

Trenger spleiselag

Også Sigurd Enge i Bellona vil først og fremst bruke landstrøm, og etterlyser mer innsats fra politikerne.

— Prinsippet om gasslekteren er ikke dårlig, men jeg tror ikke Bergen er det rette stedet for det. Det er strøm tilgjengelig i Bergen, og man kan bruke vannkraft. Men i dag er det skipene og havnemyndighetene som må ta den kostnaden. Investeringen er såpass stor at det går ikke for dem alene. Her må det inn et spleiselag for å gjøre det mulig, sier Enge.

Hva mener du? Diskuter under: