Vestlandet i høyspenn før uværet treffer

Beredskapen er styrket i alle ledd før uværet ventes å treffe Vestlandet i ettermiddag.