• (1/2)
    USEMJE: Nordic Mining vil deponere store mengder gruveavfall i form av partiklar på botnen av Førdefjorden over mange år. Det er usemje om i kva grad desse industriskapte partiklane vil sveve i vatnet i staden for å falle til botnen. Svevepartiklar kan skade liv i vatn, skriv kronikkforfattaren. FOTO: Øystein Torheim

- Dobbeltmoral av verste sort

Naturvernforbundet mener dumping av gruveavfall i Førdefjorden er stikk i strid med FNs ferske bærekraftsmål. Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) avviser kritikken.