Hvordan skifergass fører til jordskjelv

Produksjon av skifergass kan utløse små jordskjelv, men avfallet fra produksjonen gir langt større problemer.