• BEDRE RØKTING AV FISKEN: Utbredelsen av den dødelige fiskesykdommen PD skjer til tross for at fisken er vaksinert mot sykdommen. - Vi trenger ny og bedre vaksine for å kunne håndtere PD-situasjonen, sier fagdirektør Brit Hjeltnes i Veterinærinstituttet. Hun mener oppdretterne selv også må bli flinkere til å dele kunnskap og få bedre røkting av fisken for å unngå sykdom. FOTO: EIRIK BREKKE

Mer sykdom i merdene

Den mest alvorlige virussykdommen i oppdrettsanlegg, Pankreassykdom (PD), sprer seg nå så raskt at Veterinærinstituttet slår alarm.