- Vi vil drive et gårdsbruk for å ta vare på de gamle norske husdyrsartene. Almåsgårdene er godt egnet til det, sier Kurt Oddekalv, leder i Norges Miljøvernforbund.

Oddekalv understreker at Miljøvernforbundet gjorde vedtak om gårdsdrift for mange år siden.

- Dette er ikke noe vi har designet spesielt for Almåsgårdene, sier han og legger til. - Det eneste argumentet mot å gi leieretten til oss er at vi ikke er fra Åsane.

BONDE: - Vi vil drive et gårdsbruk for å ta vare på de gamle norske husdyrsartene, sier Kurt Oddekalv.

Tre søkere

- Skal du selv bli bonde i Åsane?

- Jeg er allerede bonde, i Fana. Der har jeg to dølehester, syv spelsauer og høner. I Åsane blir jeg en del av rådgivningsprosessen, men driften av gården blir det andre som tar. Flere har meldt seg og vil være med, forteller Kurt Oddekalv.

Miljøvernforbundet har to konkurrenter om leieretten på Almåsgårdene.

Som ventet er det kommet en søknad fra Almåsgårdenes Venner, som har sitt utspring i Åsane Historielag. Ildsjelene der har kjempet i flere år for de verneverdige gårdsbrukene nord i Åsane.

I søknaden viser Almåsgårdenes Venner til at de har lokalmiljøet i ryggen. Sentrale krefter i kultur og idrettsliv i Åsane forplikter seg i søknaden til å delta i dugnadsarbeidet på gårdene.

I motsetning til de to konkurrentene vil ikke Almåsgårdenes Venner holde husdyr på gårdene, men heller pleie kulturlandskapet ved å tilby utmarken som beite for bønder på andre gårder.

Nystiftet forening

Den tredje søknaden kommer fra en nystiftet forening kalt Almås Kultur— og Landskapsgård.

Blant stifterne er økolog og lærer ved Bergen Arkitektskole, Christian Mong. Han sier foreningen favner vidt og samler ildsjeler fra ulike miljøer, som alle ser muligheter for Almåsgårdene.

- Vi har blant annet med oss ansatte og studenter ved Bergen Arkitektskole, som vil være sentrale når bygningene skal restaureres. Det er en formidabel restaureringsjobb, sier han.

I foreningen er det også med lærere, som vil bruke Almåsgårdene til besøksgård for barn og unge. Andre er mest opptatt av miljøarbeidet rundt gårdsbruket, eller lokalhistorien, forteller Mong.

Avgjøres i april

Det er kommunen som har utlyst konkurransen om å leie Almåsgårdene. En arbeidsgruppe er i gang med å gjennomgå søknadene. I løpet av neste uke skal arbeidsgruppen levere et internt notat, der de anbefaler en vinner. Uken deretter vil to kommunaldirektører beslutte hvem som skal få leie, opplyser Tor Korneliussen, kommunaldirektør for eiendom.

Det er han og kommunaldirektør for kultur, Harm-Christian Tolden, som har fått fullmakt til å inngå avtale med vinneren i konkurransen.

Vinneren får retten til å leie de verneverdige gårdstunene i 40 år for 1000 kroner årlig.

10 millioner

Miljøvernforbundet og Foreningen Almås Kultur- og Landskapsgård ønsker begge å ansette en person til å drifte gårdene. Deres driftsbudsjett er på henholdsvis 1,2 og 1,5 millioner årlig.

Almåsgårdenes Venner har et årsbudsjett på mer beskjedne 180.000 kroner.

Bare Miljøvernforbundet har levert en detaljert investeringsplan. Opprustning av de 11 bygningene på de to gårdene er anslått å koste 10 millioner kroner. Nær seks millioner av dette vil Miljøvernforbundet hente fra fondsmidler som er avsatt til arbeid for barn og unge.

De øvrige søkerne vil avklare hva kommunen kan bidra med, før det blir laget en detaljert plan for restaurering av gårdene.