• (1/2)
    SYK FISK: Regnbueørreten hadde hudsykdommer forårsaket av bakterier og indre blødninger. FOTO: Are Nylund

Rømt oppdrettsfisk er alvorlig syk

UiB-prøver viser stygge hudskader, indre blødninger og alvorlig virussykdom.