Barn får sterkere lovvern

Høyesterettsdom viser hva «barnets beste» betyr.